Allemansrätten

Den nordiska allemansrätten är unik, värd att värna och vårda! 

Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttjanaturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare.

Du behöver inget tillstånd av markägaren för att utnyttja din allemansrätt och det är heller ingenting du behöver betala för. Men när du gör det får du naturligtvis inte skada eller störa någon.

Allemansrätten är landets sed: en allmänt godkänd rätt som bygger på flera olika lagar. Den gäller även utlänningar.

 

Allemansrätten i ett nötskal:

Du får:

 • röra dig till fots, cykla och åka skidor överallt i naturen – utom på gårdsplaner eller över åkrar, ängar eller planteringar som kan ta skada
 • tillfälligt vistas på marker där det är tillåtet att röra sig enligt ovan. Du kan till exempel tälta relativt fritt, bara du håller ett tillräckligt avstånd till andras bostäder
 • plocka vilda bär och blommor samt svamp
 • meta och pimpelfiska
 • ägna dig åt båtliv, simma och tvätta dig i sjöar och vattendrag samt färdas på isen.

Du får inte:

 • störa eller orsaka olägenheter för andra
 • störa häckande fåglar eller deras ungar eller skada fågelbon
 • skrämma renar eller vilt
 • på annans mark fälla eller skada växande träd, inte heller ta torra eller kullfallna träd, ris, mossa eller liknande
 • utan tvingande skäl göra upp öppen eld på annans mark
 • störa hemfriden till exempel genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen, till exempel spela högljudd musik
 • skräpa ned i naturen
 • köra ett motorfordon i terrängen utan tillstånd av markägaren
 • fiska eller jaga utan vederbörliga tillstånd