Fredade områden

Här finns karta över delägarlagets vattenområde med de fredade områdena utmärkta.
Kom ihåg att inte heller störa den lekande fisken på andra områden!