Litteratur

En del litteratur har utkommit i byn under åren. Det är främst hembygdsektionen i ungdomsföreningen som hållit hårt i pennan, men en del litteratur av andra författare har också förekommit med anknytningar till Norrnäs

SKÄRITIDEN - FOLK OCH FÄ I NORRNÄS SKÄRGÅRD

Utkom 2021. 315 sidor, rikt illustrerad. Norrnäs ungdomsförenings hembygdssektion. 
ISBN 978-952-94-5260-6

Insamlingen av det gamla bildmaterialet startade redan på 1980-talet då det även ordnades fotoutställningar i byn, säger Norrnäsbon Anders Wester som har verkat som redaktör för bokprojektet.

Boken är primärt en folklig och jordnära skildring av den forna betesdrifts- och fäbodskulturen och det traditionella jordbrukslivet i västra Närpes.

TENN FAAR SMEDIN  - ett porträtt av Elis Lassas, Norrnäs sista smed 

En bok skriven av Åsa Häggblom utgiven av Närpes Hembygdsförenings bokförlag 2008.

NORRNÄS - VÅR HEMBYGD

Utkom 1999. 358 sidor, rikt illustrerad. Norrnäs ungdomsförenings hembygdssektion.
ISBN 952-5280-01-2Boken, som är redigerad av Börje Sidbäck, är resultatet av den hembygdsinventering som utförts av kursdeltagarna i Närpes MI:s regi i byn. Framför allt bosättningen har kartlagts, men också byns förhistoria, bomärken, torpare, evakuerade, näringsliv, föreningar m.m. beskrivs.

NORRNÄS SKOLA 100 ÅR

Historik. Utkom 1997, 134 sidor. Eget förlag, ISBN 952-90-8951-1

UNDER UNGDOMENS TAK

Norrnäs Ungdomsförenings 100-årshistorik, 144 sidor, illustrerad. Utkom 1997. Norrnäs ungdomsförening, ISBN 952-90-8893-0

EN BY I FÖRVANDLING

Författare Helge Finell, Närpes hembygdsförenings bokförlag 1995, 191 sidor. ISBN 951-97071-2-3 En undersökning av ett österbottniskt bysamhälles omdaning under en mansålder.

AXPLOCK (2,3,6,7,8)

Utgivna av Närpes Släktforskare (1986-1995). Släktutredning omfattande 5475 tabeller över ättlingarna till Eric Mattsson Snickars och hans hustru Maria, bönder på Snickars i Norrnäs från 1687 till tiden för stora ofreden.

I GAMLA SPÅR

Utgiven av Norrnäs uf:s hembygdssektion 1984. En samling uppsatser om den gamla byn, 80 sidor. Sammanställd av en hembygdsinventeringsgrupp i Närpes MI:s regi.

BÖNDERNA PÅ HEMMAN I NORRNÄS 1546-1920

Författare Nils Frantz, 43 sidor. Utredning om husbondeföljden och en del notiser om släktnamnen och hemmanen fram till 1920. Utkom 1980.